محصولات ایران فن
رادیال بین کانالی سایز ۱۹۰
رادیال بین کانالی سایز ۱۹۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه (تسمه ای) سایز ۸۰۰
سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه (تسمه ای) سایز ۸۰۰
تماس بگیرید
هواکش محوری صنعتی سایز ۶۰۰
هواکش محوری صنعتی سایز ۶۰۰
5,330,000 تومان
آکسیال دیواری سایز ۸۰۰
آکسیال دیواری سایز ۸۰۰
5,525,000 تومان
رادیال بین کانالی سایز ۲۵۰
رادیال بین کانالی سایز ۲۵۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۵۰۰ – (مستقیم) ۱۵۰۰ دور
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۵۰۰ – (مستقیم) ۱۵۰۰ دور
9,412,000 تومان
پلاگ فن سایز ۴۰۰
پلاگ فن سایز ۴۰۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۵۶۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۵۶۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۲۵۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۲۵۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۷۱۰ – (مستقیم) ۱۰۰۰ دور
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۷۱۰ – (مستقیم) ۱۰۰۰ دور
17,042,400 تومان
محصولات شرکت دمنده
هواکش خانگی فلزی سایز ۱۵ سانت (موتور CKD ایتالیا)
هواکش خانگی فلزی سایز ۱۵ سانت (موتور CKD ایتالیا)
99,000 تومان
هواکش خانگی اکسی لاین سایز ۱۰۰
هواکش خانگی اکسی لاین سایز ۱۰۰
67,000 تومان
بلوور پکیج سایز ۱۰ سانت
بلوور پکیج سایز ۱۰ سانت
352,000 تومان
هواکش رادیال سقفی سایز ۲۰
هواکش رادیال سقفی سایز ۲۰
2,257,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۰ سانت پر دور
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۰ سانت پر دور
724,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی دندانه اره ای (بدون قاب – مکنده) سایز ۴۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی دندانه اره ای (بدون قاب – مکنده) سایز ۴۰ سانت
1,150,000 تومان
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس سایز ۳۰ سانت
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس سایز ۳۰ سانت
322,000 تومان
هواکش صنعتی ایلکا سایز ۴۰ سانت
هواکش صنعتی ایلکا سایز ۴۰ سانت
866,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۰ سانت
854,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۶۳ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۶۳ سانت
2,294,000 تومان
محصولات شرکت خزرفن
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۳۵ سانت (پردور)
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۳۵ سانت (پردور)
تماس بگیرید
۱۲ سانت فلزي با قطعات ایتالیایی ۲۴۰۰ دور
۱۲ سانت فلزي با قطعات ایتالیایی ۲۴۰۰ دور
تماس بگیرید
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۸۰ سانت
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۸۰ سانت
تماس بگیرید
لوله ای ورتیس – سری EVT سایز ۱۰ سانت
لوله ای ورتیس – سری EVT سایز ۱۰ سانت
ناموجود
سانتریفیوژ لوله اي ۱۰ سانت با قطر پروانه ۱۲ سانت (بیصدا)
سانتریفیوژ لوله اي ۱۰ سانت با قطر پروانه ۱۲ سانت (بیصدا)
ناموجود
هواکش مرغداري به قطر پروانه ۱۲۰ سانت و ابعاد بیرونی ۱۴۰*۱۴۰ بادمپر اتوماتیک گالوانیزه وحفاظ پشت
هواکش مرغداري به قطر پروانه ۱۲۰ سانت و ابعاد بیرونی ۱۴۰*۱۴۰ بادمپر اتوماتیک گالوانیزه وحفاظ پشت
تماس بگیرید
۲۰ سانت فلزي ۲۸۰۰ دور با توري محافظ پروانه
۲۰ سانت فلزي ۲۸۰۰ دور با توري محافظ پروانه
تماس بگیرید
لوله ای سایلنت سایز ۱۵ سانت
لوله ای سایلنت سایز ۱۵ سانت
تماس بگیرید
لوکس دمپردار تیپ ۱ سایز ۲۰ سانت
لوکس دمپردار تیپ ۱ سایز ۲۰ سانت
تماس بگیرید
لوله ای دکوراتیو سایز ۱۰ سانت
لوله ای دکوراتیو سایز ۱۰ سانت
تماس بگیرید
محصولات شرکت FTP (زیلابگ)
فن سردخانه ای سایز ۷۱ سانت
فن سردخانه ای سایز ۷۱ سانت
9,240,000 تومان
هواکش جلوزن سایز ۲۰ سانت
هواکش جلوزن سایز ۲۰ سانت
1,078,000 تومان
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۳۳
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۳۳
1,650,000 تومان
موتور پروانه زیلابگ سایز ۴۵۰
موتور پروانه زیلابگ سایز ۴۵۰
5,940,000 تومان
فن سردخانه ای سایز ۲۵ سانت
فن سردخانه ای سایز ۲۵ سانت
1,089,000 تومان
هواکش جلوزن سایز ۲۵ سانت
هواکش جلوزن سایز ۲۵ سانت
1,210,000 تومان
هواکش جلوزن سایز ۷۱ سانت
هواکش جلوزن سایز ۷۱ سانت
11,000,000 تومان
آکسیال سیلندری سایز ۴۵۰
آکسیال سیلندری سایز ۴۵۰
3,540,000 تومان
هواکش مرغداری با دمپر گریز از مرکز سایز ۱۴۰
هواکش مرغداری با دمپر گریز از مرکز سایز ۱۴۰
10,850,000 تومان
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۳۶۰
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۳۶۰
583,000 تومان
محصولات شرکت ژنیران
هواکش آکسیال توربو سایز ۲۰ سانت (۲۸۰۰ دور)
هواکش آکسیال توربو سایز ۲۰ سانت (۲۸۰۰ دور)
547,000 تومان
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۴۰ سانت (سنگین)
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۴۰ سانت (سنگین)
775,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۵۰ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۵۰ سانت (موتور بزرگ)
2,042,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت
943,000 تومان
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۶۰ سانت ۱۴۰۰ دور (سبک)
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۶۰ سانت ۱۴۰۰ دور (سبک)
893,000 تومان
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۶۰ سانت
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۶۰ سانت
1,291,500 تومان
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۸۰ سانت
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۸۰ سانت
1,617,000 تومان
هواکش آکسیال توربو سایز ۳۰ سانت (۲۸۰۰ دور)
هواکش آکسیال توربو سایز ۳۰ سانت (۲۸۰۰ دور)
724,000 تومان
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور
713,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۵۰ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۵۰ سانت (موتور بزرگ)
2,042,000 تومان
پرده هوا (فرازکاویان)
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
12,834,000 تومان
تکفاز کابین لوکس سایز ۶۰ سانتی متر
تکفاز کابین لوکس سایز ۶۰ سانتی متر
3,518,000 تومان
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
12,140,000 تومان
تکفاز کابین ساده سایز ۲۰۰ سانتی متر
تکفاز کابین ساده سایز ۲۰۰ سانتی متر
5,798,000 تومان
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
9,715,000 تومان
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۲۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۲۰ سانتی متر
7,645,000 تومان
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۱۸۰ سانتی متر
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۱۸۰ سانتی متر
5,670,000 تومان
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
10,398,000 تومان
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
11,098,000 تومان
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۱۵۰ سانتی متر
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۱۵۰ سانتی متر
5,393,000 تومان