محصولات ایران فن
پلاگ فن سایز ۷۱۰
پلاگ فن سایز ۷۱۰
تماس بگیرید
آکسیال ضد جرقه (EXX) سایز ۴۰۰
آکسیال ضد جرقه (EXX) سایز ۴۰۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۷۱۰ – (مستقیم)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۷۱۰ – (مستقیم)
تماس بگیرید
سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه (تسمه ای) سایز ۴۰۰
سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه (تسمه ای) سایز ۴۰۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ کوپل روغنی (مقاوم در برابر گرما) سایز ۴۵۰
سانتریفیوژ کوپل روغنی (مقاوم در برابر گرما) سایز ۴۵۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۸۰۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۸۰۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
رادیال بین کانالی سایز ۲۸۰
رادیال بین کانالی سایز ۲۸۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۵۰۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۵۰۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
آکسیال دیواری سایز ۳۰۰
آکسیال دیواری سایز ۳۰۰
تماس بگیرید
بلوور هود دور طرف مکش (الکتروژن)
بلوور هود دور طرف مکش (الکتروژن)
870,000 تومان
محصولات شرکت دمنده
هواکش رادیال سقفی سایز ۳۰
هواکش رادیال سقفی سایز ۳۰
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی دندانه اره ای (بدون قاب – مکنده) سایز ۵۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی دندانه اره ای (بدون قاب – مکنده) سایز ۵۰ سانت
تماس بگیرید
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز ۱۰*۲۵ (پردور)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز ۱۰*۲۵ (پردور)
تماس بگیرید
هواکش خانگی اکسی لاین IP45 سایز ۱۵۰
هواکش خانگی اکسی لاین IP45 سایز ۱۵۰
تماس بگیرید
هواکش خانگی اکسی لاین IP45 سایز ۱۰۰
هواکش خانگی اکسی لاین IP45 سایز ۱۰۰
تماس بگیرید
هواکش رادیال سقفی سایز ۲۵
هواکش رادیال سقفی سایز ۲۵
تماس بگیرید
هواکش آکسیال (طرح آلمان) سایز ۳۰ سانت
هواکش آکسیال (طرح آلمان) سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز ۱۴*۴۰
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز ۱۴*۴۰
تماس بگیرید
هواکش خانگی فلزی سایز ۱۰ سانت (موتور CKD ایتالیا)
هواکش خانگی فلزی سایز ۱۰ سانت (موتور CKD ایتالیا)
تماس بگیرید
محصولات شرکت خزرفن
لوله ای توربو تیپ ۲ سایز ۱۲ سانت
لوله ای توربو تیپ ۲ سایز ۱۲ سانت
تماس بگیرید
پروانه استیل صنعتی با موتور VEM داراي توري محافظ پروانه سایز ۳۵ سانت
پروانه استیل صنعتی با موتور VEM داراي توري محافظ پروانه سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
لوله ای ورتیس – سری EVT سایز ۱۵ سانت
لوله ای ورتیس – سری EVT سایز ۱۵ سانت
ناموجود
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA طرح جدید با دمپراتومات سایز ۳۰ سانت
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA طرح جدید با دمپراتومات سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
۱۵ سانت فلزي با قطعات ایتالیایی ۲۴۰۰ دور
۱۵ سانت فلزي با قطعات ایتالیایی ۲۴۰۰ دور
تماس بگیرید
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۳۰ سانت (پردور)
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۳۰ سانت (پردور)
تماس بگیرید
لوکس دمپردار تیپ ۱ سایز ۱۵ سانت (پردور)
لوکس دمپردار تیپ ۱ سایز ۱۵ سانت (پردور)
تماس بگیرید
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۳۵ سانت
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
هواکش مرغداري به قطر پروانه ۸۰ سانت و ابعاد بیرونی ۱۰۰*۱۰۰ بادمپر اتوماتیک گالوانیزه وحفاظ پشت
هواکش مرغداري به قطر پروانه ۸۰ سانت و ابعاد بیرونی ۱۰۰*۱۰۰ بادمپر اتوماتیک گالوانیزه وحفاظ پشت
تماس بگیرید
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۵ سانت
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
محصولات شرکت FTP (زیلابگ)
موتور پروانه زیلابگ سایز ۵۰۰
موتور پروانه زیلابگ سایز ۵۰۰
تماس بگیرید
هواکش مرغداری با دمپر گریز از مرکز سایز ۱۰۰
هواکش مرغداری با دمپر گریز از مرکز سایز ۱۰۰
تماس بگیرید
موتور پروانه زیلابگ سایز ۲۵۰
موتور پروانه زیلابگ سایز ۲۵۰
تماس بگیرید
فن سردخانه ای سایز ۸۰ سانت
فن سردخانه ای سایز ۸۰ سانت
تماس بگیرید
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۱۸۳
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۱۸۳
تماس بگیرید
هواکش جلوزن سایز ۳۵ سانت
هواکش جلوزن سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
فن سردخانه ای سایز ۳۵ سانت
فن سردخانه ای سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۴۲۰
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۴۲۰
تماس بگیرید
آکسیال سیلندری سایز ۶۰۰
آکسیال سیلندری سایز ۶۰۰
تماس بگیرید
فن سردخانه ای سایز ۲۰ سانت
فن سردخانه ای سایز ۲۰ سانت
تماس بگیرید
محصولات شرکت ژنیران
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش آکسیال توربو سایز ۳۰ سانت (۲۸۰۰ دور)
هواکش آکسیال توربو سایز ۳۰ سانت (۲۸۰۰ دور)
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۶۳ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۶۳ سانت
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۵۰ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۵۰ سانت (موتور بزرگ)
تماس بگیرید
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۸۰ سانت (۹۰۰ دور)
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۸۰ سانت (۹۰۰ دور)
تماس بگیرید
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۴۰ سانت ۱۴۰۰ دور
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۴۰ سانت ۱۴۰۰ دور
تماس بگیرید
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۸۰ سانت
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۸۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت (موتور بزرگ)
تماس بگیرید
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۳۰ سانت ۱۴۰۰ دور
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۳۰ سانت ۱۴۰۰ دور
تماس بگیرید
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۴۰ سانت
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۴۰ سانت
تماس بگیرید
پرده هوا (فرازکاویان)
سه فاز صنعتی مدل WSH سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل WSH سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
سه فاز صنعتی مدل SEP-HW سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل SEP-HW سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
تماس بگیرید
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
تماس بگیرید
سه فاز صنعتی مدل SEP سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل SEP سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۱۵۰ سانتی متر
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۱۵۰ سانتی متر
تماس بگیرید
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
تماس بگیرید
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
تماس بگیرید
مجهز به کویل المنت برقی با رنگ پودری الکترواستاتیکی (دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با رنگ پودری الکترواستاتیکی (دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
تماس بگیرید
سه فاز صنعتی مدل HV-HW سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل HV-HW سایز ۱۲۰
تماس بگیرید