محصولات ایران فن
رادیال بین کانالی سایز ۴۵۰
رادیال بین کانالی سایز ۴۵۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۴۵۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۴۵۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
آکسیال بین کانالی سایز ۴۰۰
آکسیال بین کانالی سایز ۴۰۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۷۱۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۷۱۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
آکسیال ضد جرقه (EXX) سایز ۳۰۰
آکسیال ضد جرقه (EXX) سایز ۳۰۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه (تسمه ای) سایز ۴۰۰
سانتریفیوژ بکوارد دو طرفه (تسمه ای) سایز ۴۰۰
تماس بگیرید
پاور روف فن (رادیال) سایز ۳۵۰
پاور روف فن (رادیال) سایز ۳۵۰
تماس بگیرید
%3 سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۳۱۰ – (مستقیم)
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۳۱۰ – (مستقیم)
6,500,000 6,300,000 تومان
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۵۶۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۵۶۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۵۶۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۵۶۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
محصولات شرکت دمنده
هواکش ایلکای هفت پر فلزی دندانه اره ای (بدون قاب – مکنده) سایز ۴۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی دندانه اره ای (بدون قاب – مکنده) سایز ۴۰ سانت
تماس بگیرید
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت سایز ۸۰ سانت
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت سایز ۸۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۵ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۵ سانت (موتور بزرگ)
تماس بگیرید
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز ۲۵*۲۵
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز ۲۵*۲۵
تماس بگیرید
فن بین کانالی سایز ۱۲ سانت
فن بین کانالی سایز ۱۲ سانت
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۰ سانت
تماس بگیرید
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد – سه سرعته سایز ۲۵*۲۵
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد – سه سرعته سایز ۲۵*۲۵
تماس بگیرید
هواکش خانگی هایلوکس (با دریچه اتوماتیک) سایز ۱۵ سانت
هواکش خانگی هایلوکس (با دریچه اتوماتیک) سایز ۱۵ سانت
تماس بگیرید
هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز ۲۰ سانت
هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید سایز ۲۰ سانت
تماس بگیرید
صنعتی فلزی با پروانه سری VIA سایز ۳۰ سانت
صنعتی فلزی با پروانه سری VIA سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
محصولات شرکت خزرفن
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۷۰ سانت
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۷۰ سانت
تماس بگیرید
فلزي ۱۴۰۰ دور با توري محافظ پروانه سایز ۲۵ سانت
فلزي ۱۴۰۰ دور با توري محافظ پروانه سایز ۲۵ سانت
تماس بگیرید
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۸۰ سانت
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۸۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۰ سانت
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۴۰ سانت (موتور بزرگ)
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۴۰ سانت (موتور بزرگ)
تماس بگیرید
لوله ای توربو تیپ ۲ سایز ۱۵ سانت
لوله ای توربو تیپ ۲ سایز ۱۵ سانت
تماس بگیرید
۱۰ سانت فلزي با قطعات ایتالیایی ۲۴۰۰ دور
۱۰ سانت فلزي با قطعات ایتالیایی ۲۴۰۰ دور
تماس بگیرید
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۳۵ سانت
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
لوله ای سایلنت سایز ۱۵ سانت
لوله ای سایلنت سایز ۱۵ سانت
تماس بگیرید
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۳۵ سانت
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
محصولات شرکت FTP (زیلابگ)
فن سردخانه ای سایز ۴۵ سانت
فن سردخانه ای سایز ۴۵ سانت
تماس بگیرید
هواکش جلوزن سایز ۳۰ سانت
هواکش جلوزن سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
پاور روف (سقفی کلاهک دار) سایز ۳۵۵
پاور روف (سقفی کلاهک دار) سایز ۳۵۵
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۲۰
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ دو طرف مکش سایز ۱۲۰
سانتریفیوژ دو طرف مکش سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۴۲۰
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۴۲۰
تماس بگیرید
فن سردخانه ای سایز ۲۵ سانت
فن سردخانه ای سایز ۲۵ سانت
تماس بگیرید
موتور پروانه زیلابگ سایز ۴۵۰
موتور پروانه زیلابگ سایز ۴۵۰
تماس بگیرید
فن سردخانه ای سایز ۶۰ سانت
فن سردخانه ای سایز ۶۰ سانت
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۵۰
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۵۰
تماس بگیرید
محصولات شرکت ژنیران
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۳۵ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
هواکش آکسیال توربو سایز ۳۰ سانت (۱۴۰۰ دور)
هواکش آکسیال توربو سایز ۳۰ سانت (۱۴۰۰ دور)
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۰ سانت
تماس بگیرید
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۵۰ سانت (سنگین)
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۵۰ سانت (سنگین)
تماس بگیرید
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۳۰ سانت (سنگین)
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۳۰ سانت (سنگین)
تماس بگیرید
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۵۰ سانت
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۵۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۵ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۵ سانت (موتور بزرگ)
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت (موتور بزرگ)
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۶۳ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۶۳ سانت
تماس بگیرید
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور
تماس بگیرید
پرده هوا (فرازکاویان)
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۰۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۰۰ سانتی متر
تماس بگیرید
سه فاز صنعتی مدل WSH سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل WSH سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۰۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۰۰ سانتی متر
تماس بگیرید
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۹۰ سانتی متر
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۹۰ سانتی متر
تماس بگیرید
سه فاز صنعتی مدل WSH-HW سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل WSH-HW سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
تماس بگیرید
تکفاز کابین لوکس سایز ۶۰ سانتی متر
تکفاز کابین لوکس سایز ۶۰ سانتی متر
تماس بگیرید
تکفاز کابین ساده سایز ۱۸۰ سانتی متر
تکفاز کابین ساده سایز ۱۸۰ سانتی متر
تماس بگیرید
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
تماس بگیرید
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با ورق استیل (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
تماس بگیرید