محصولات ایران فن
سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه (تسمه ای) سایز ۴۵۰
سانتریفیوژ فوروارد دو طرفه (تسمه ای) سایز ۴۵۰
تماس بگیرید
آکسیال دیواری سایز ۷۰۰
آکسیال دیواری سایز ۷۰۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۶۳۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۶۳۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
سانتریفیوژ کوپل روغنی (مقاوم در برابر گرما) سایز ۳۱۰
سانتریفیوژ کوپل روغنی (مقاوم در برابر گرما) سایز ۳۱۰
تماس بگیرید
آکسیال دیواری سایز ۵۰۰
آکسیال دیواری سایز ۵۰۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۶۳۰ – (مستقیم) ۱۵۰۰ دور
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۶۳۰ – (مستقیم) ۱۵۰۰ دور
تماس بگیرید
سایکلون در سایز های مختلف
سایکلون در سایز های مختلف
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۸۰ – (مستقیم)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۸۰ – (مستقیم)
تماس بگیرید
پلاگ فن سایز ۳۵۰
پلاگ فن سایز ۳۵۰
تماس بگیرید
آکسیال بین کانالی سایز ۳۵۰
آکسیال بین کانالی سایز ۳۵۰
تماس بگیرید
محصولات شرکت دمنده
پنکه رومیزی مدل هاله سایز ۲۰ سانت
پنکه رومیزی مدل هاله سایز ۲۰ سانت
663,000 تومان
هواکش صنعتی ایلکا سایز ۷۰ سانت
هواکش صنعتی ایلکا سایز ۷۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۰ سانت (موتور بزرگ)
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب – مکنده) سایز ۷۰ سانت (۹۰۰ دور)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب – مکنده) سایز ۷۰ سانت (۹۰۰ دور)
تماس بگیرید
صنعتی فلزی با پروانه سری VIA سایز ۳۰ سانت
صنعتی فلزی با پروانه سری VIA سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد – سه سرعته سایز ۳۰*۳۰
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد – سه سرعته سایز ۳۰*۳۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد – سه سرعته سایز ۲۵*۲۵
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد – سه سرعته سایز ۲۵*۲۵
تماس بگیرید
هواکش صنعتی ایلکا سایز ۳۰ سانت
هواکش صنعتی ایلکا سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز ۳۰*۳۰
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سایز ۳۰*۳۰
تماس بگیرید
محصولات شرکت خزرفن
لوله ای دکوراتیو سایز ۱۵ سانت
لوله ای دکوراتیو سایز ۱۵ سانت
تماس بگیرید
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۵ سانت
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
هواکش مرغداري به قطر پروانه ۱۲۰ سانت و ابعاد بیرونی ۱۴۰*۱۴۰ بادمپر اتوماتیک گالوانیزه وحفاظ پشت
هواکش مرغداري به قطر پروانه ۱۲۰ سانت و ابعاد بیرونی ۱۴۰*۱۴۰ بادمپر اتوماتیک گالوانیزه وحفاظ پشت
تماس بگیرید
لوکس دمپردار – با کلید دو طرفه تیپ ۲ سایز ۳۰ سانت
لوکس دمپردار – با کلید دو طرفه تیپ ۲ سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
پروانه استیل صنعتی با موتور VEM داراي توري محافظ پروانه سایز ۵۰ سانت
پروانه استیل صنعتی با موتور VEM داراي توري محافظ پروانه سایز ۵۰ سانت
تماس بگیرید
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۵۰ سانت
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۵۰ سانت
تماس بگیرید
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۷۰ سانت
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۷۰ سانت
تماس بگیرید
۲۵ سانت فلزي ۲۸۰۰ دور با توري محافظ پروانه
۲۵ سانت فلزي ۲۸۰۰ دور با توري محافظ پروانه
تماس بگیرید
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۰ سانت
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
لوکس دمپردار تیپ ۱ سایز ۲۰ سانت
لوکس دمپردار تیپ ۱ سایز ۲۰ سانت
تماس بگیرید
محصولات شرکت FTP (زیلابگ)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۶۰
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۶۰
تماس بگیرید
فن سردخانه ای سایز ۲۵ سانت
فن سردخانه ای سایز ۲۵ سانت
تماس بگیرید
فن سردخانه ای سایز ۶۳ سانت
فن سردخانه ای سایز ۶۳ سانت
تماس بگیرید
آکسیال سیلندری سایز ۵۰۰
آکسیال سیلندری سایز ۵۰۰
تماس بگیرید
فن سردخانه ای سایز ۸۰ سانت
فن سردخانه ای سایز ۸۰ سانت
تماس بگیرید
فن سردخانه ای سایز ۵۰ سانت
فن سردخانه ای سایز ۵۰ سانت
تماس بگیرید
موتور پروانه زیلابگ سایز ۴۵۰
موتور پروانه زیلابگ سایز ۴۵۰
تماس بگیرید
پاور روف (سقفی کلاهک دار) سایز ۵۰۰
پاور روف (سقفی کلاهک دار) سایز ۵۰۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۳۶۰
سانتریفیوژ استوانه ای (فن تانژانت) سایز ۳۶۰
تماس بگیرید
هواکش مرغداری با دمپر گریز از مرکز سایز ۱۰۰
هواکش مرغداری با دمپر گریز از مرکز سایز ۱۰۰
تماس بگیرید
محصولات شرکت ژنیران
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۵۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۵۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۳۰ سانت ۲۸۰۰ دور
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۳۰ سانت ۲۸۰۰ دور
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۵ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۵ سانت
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۴۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۳۵ سانت ۱۴۰۰ دور
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۳۵ سانت ۱۴۰۰ دور
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۳۵ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۳۰ سانت (سنگین)
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۳۰ سانت (سنگین)
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۶۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۶۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور
هواکش صنعتی سبک فلزی سایز ۵۰ سانت ۱۴۰۰ دور
تماس بگیرید
پرده هوا (فرازکاویان)
تکفاز کابین ساده سایز ۲۰۰ سانتی متر
تکفاز کابین ساده سایز ۲۰۰ سانتی متر
تماس بگیرید
سه فاز صنعتی مدل WSH سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل WSH سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۲۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۲۰ سانتی متر
تماس بگیرید
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۰۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۰۰ سانتی متر
تماس بگیرید
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۲۰۰ سانتی متر
تماس بگیرید
تکفاز کابین لوکس سایز ۹۰ سانتی متر
تکفاز کابین لوکس سایز ۹۰ سانتی متر
تماس بگیرید
تکفاز کابین لوکس سایز ۱۵۰ سانتی متر
تکفاز کابین لوکس سایز ۱۵۰ سانتی متر
تماس بگیرید
سه فاز صنعتی مدل SEP سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل SEP سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
مجهز به کویل المنت برقی با رنگ پودری الکترواستاتیکی (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با رنگ پودری الکترواستاتیکی (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
تماس بگیرید
سه فاز صنعتی مدل HV سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل HV سایز ۱۲۰
تماس بگیرید