محصولات ایران فن
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۶۳۰ – (مستقیم) ۱۵۰۰ دور
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۶۳۰ – (مستقیم) ۱۵۰۰ دور
13,051,800 تومان
پاور روف فن (رادیال) سایز ۴۵۰
پاور روف فن (رادیال) سایز ۴۵۰
7,950,800 تومان
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۷۱۰ – (مستقیم) ۱۵۰۰ دور
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۷۱۰ – (مستقیم) ۱۵۰۰ دور
17,496,000 تومان
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۶۳۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۶۳۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۳۱۰ – (مستقیم)
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۳۱۰ – (مستقیم)
5,080,400 تومان
پلاگ فن سایز ۷۱۰
پلاگ فن سایز ۷۱۰
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۵۰۰ – (تسمه ای)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۵۰۰ – (تسمه ای)
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۳۵۰ – (مستقیم)
سانتریفیوژ سینگل بکوارد سایز ۳۵۰ – (مستقیم)
6,214,000 تومان
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۵۰۰ – (مستقیم)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۵۰۰ – (مستقیم)
تماس بگیرید
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۸۰ – (مستقیم)
سانتریفیوژ سینگل فوروارد سایز ۱۸۰ – (مستقیم)
تماس بگیرید
محصولات شرکت دمنده
پنکه رومیزی مدل هاله سایز ۲۵ سانت
پنکه رومیزی مدل هاله سایز ۲۵ سانت
288,000 تومان
فن تانژانت ۱۸۰*۶۰ (کم دور)
فن تانژانت ۱۸۰*۶۰ (کم دور)
165,600 تومان
سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد سایز ۱۰*۳۰ (کم دور)
سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد سایز ۱۰*۳۰ (کم دور)
3,675,000 تومان
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز ۱۴*۴۰
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد سایز ۱۴*۴۰
4,485,000 تومان
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت سایز ۸۰ سانت به همراه اکوتاپ
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت سایز ۸۰ سانت به همراه اکوتاپ
10,000,000 تومان
هواکش خانگی فلزی سایز ۱۲ سانت (موتور CKD ایتالیا)
هواکش خانگی فلزی سایز ۱۲ سانت (موتور CKD ایتالیا)
90,000 تومان
هواکش صنعتی ایلکا سایز ۵۰ سانت
هواکش صنعتی ایلکا سایز ۵۰ سانت
1,068,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۳۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۳۰ سانت
854,000 تومان
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس سایز ۱۵ سانت
هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس سایز ۱۵ سانت
157,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۶۳ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۶۳ سانت
2,294,000 تومان
محصولات شرکت خزرفن
لوله ای توربو تیپ ۱ سایز ۲۰ سانت
لوله ای توربو تیپ ۱ سایز ۲۰ سانت
تماس بگیرید
پروانه استیل صنعتی با موتور VEM داراي توري محافظ پروانه سایز ۳۵ سانت
پروانه استیل صنعتی با موتور VEM داراي توري محافظ پروانه سایز ۳۵ سانت
تماس بگیرید
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۳۰ سانت (پردور)
آکسیال صنعتی پروانه استیل سری ECI سایز ۳۰ سانت (پردور)
تماس بگیرید
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۰ سانت
هواکش طرح SP اسپانیا با پروانه استینلس استیل و دمپر اتوماتیک سایز ۳۰ سانت
تماس بگیرید
پمپ کولر با سیم پیچ مس
پمپ کولر با سیم پیچ مس
تماس بگیرید
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۶۰ سانت
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA سایز ۶۰ سانت
تماس بگیرید
لوله ای سایلنت سایز ۱۰ سانت
لوله ای سایلنت سایز ۱۰ سانت
تماس بگیرید
طرح آلمان با پروانه فلزی ILKA سایز ۸۰ سانت (با توری محافظ)
طرح آلمان با پروانه فلزی ILKA سایز ۸۰ سانت (با توری محافظ)
تماس بگیرید
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA طرح جدید با دمپراتومات سایز ۶۰ سانت
طرح آلمان با پروانه پلاستیکی ILKA طرح جدید با دمپراتومات سایز ۶۰ سانت
تماس بگیرید
۱۵ سانت فلزي ۲۸۰۰ دور با توري محافظ پروانه
۱۵ سانت فلزي ۲۸۰۰ دور با توري محافظ پروانه
تماس بگیرید
محصولات شرکت FTP (زیلابگ)
داکت فن سایز ۲۰۰
داکت فن سایز ۲۰۰
3,135,000 تومان
سانتریفیوژ دو طرف مکش سایز ۱۳۳ (قوی)
سانتریفیوژ دو طرف مکش سایز ۱۳۳ (قوی)
2,750,000 تومان
داکت فن سایز ۲۵۰
داکت فن سایز ۲۵۰
3,245,000 تومان
فن سردخانه ای سایز ۴۰ سانت
فن سردخانه ای سایز ۴۰ سانت
1,826,000 تومان
پاور روف (سقفی کلاهک دار) سایز ۲۵۰
پاور روف (سقفی کلاهک دار) سایز ۲۵۰
2,904,000 تومان
هواکش جلوزن سایز ۳۰ سانت
هواکش جلوزن سایز ۳۰ سانت
1,375,000 تومان
سانتریفیوژ دو طرف مکش سایز ۱۲۰
سانتریفیوژ دو طرف مکش سایز ۱۲۰
1,881,000 تومان
داکت فن سایز ۳۱۵
داکت فن سایز ۳۱۵
4,730,000 تومان
آکسیال سیلندری سایز ۴۰۰
آکسیال سیلندری سایز ۴۰۰
3,200,000 تومان
فن سردخانه ای سایز ۷۱ سانت
فن سردخانه ای سایز ۷۱ سانت
9,240,000 تومان
محصولات شرکت ژنیران
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۵ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۴۵ سانت (موتور بزرگ)
1,211,000 تومان
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۸۰ سانت
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۸۰ سانت
1,617,000 تومان
هواکش آکسیال توربو سایز ۳۰ سانت (۲۸۰۰ دور)
هواکش آکسیال توربو سایز ۳۰ سانت (۲۸۰۰ دور)
724,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۵۰ سانت (موتور بزرگ)
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۵۰ سانت (موتور بزرگ)
2,042,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۵ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۵ سانت
895,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) – دمنده سایز ۳۰ سانت
850,000 تومان
هواکش آکسیال توربو سایز ۲۵ سانت (۲۸۰۰ دور)
هواکش آکسیال توربو سایز ۲۵ سانت (۲۸۰۰ دور)
617,000 تومان
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۳۰ سانت
هواکش فلزی صنعتی سنگین سایز ۳۰ سانت
626,000 تومان
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۳۰ سانت
هواکش ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) – مکنده سایز ۳۰ سانت
850,000 تومان
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۴۰ سانت
فلزی صنعتی با پروانه استیل سایز ۴۰ سانت
755,000 تومان
پرده هوا (فرازکاویان)
مجهز به کویل المنت برقی با رنگ پودری الکترواستاتیکی (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با رنگ پودری الکترواستاتیکی (دکوراتیو) سایز ۱۸۰ سانتی متر
10,056,000 تومان
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با رنگ پودری الکترواستاتیک (دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
8,670,000 تومان
مجهز به کویل المنت برقی با رنگ پودری الکترواستاتیکی (دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
مجهز به کویل المنت برقی با رنگ پودری الکترواستاتیکی (دکوراتیو) سایز ۱۵۰ سانتی متر
8,670,000 تومان
سه فاز صنعتی مدل WSH سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل WSH سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۱۸۰ سانتی متر
تکفاز – تک موتوره – کابین دکوراتیو سایز ۱۸۰ سانتی متر
5,670,000 تومان
سه فاز صنعتی مدل WSH-HW سایز ۱۲۰
سه فاز صنعتی مدل WSH-HW سایز ۱۲۰
تماس بگیرید
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۲۰ سانتی متر
پرده هوا مجهز به کویل آبگرم با ورق استیل(دکوراتیو) سایز ۱۲۰ سانتی متر
9,715,000 تومان
سه فاز صنعتی مدل SEP سایز ۷۰
سه فاز صنعتی مدل SEP سایز ۷۰
تماس بگیرید
تکفاز کابین لوکس سایز ۱۸۰ سانتی متر
تکفاز کابین لوکس سایز ۱۸۰ سانتی متر
5,670,000 تومان
تکفاز کابین لوکس سایز ۱۲۰ سانتی متر
تکفاز کابین لوکس سایز ۱۲۰ سانتی متر
4,642,000 تومان